Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Lagenlig, särskilt om något som grundar sig på eller är föreskrivet i testamente.

Finsk beskrivning

lakimääräinen, testamenttiin perustumaton (perintö)

Källor

Inga källor

Andra språk

Latin intestatum
Dåtida finska lakimääräinen (perintö, perimys, perillinen)