Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Skatt på övergång av egendom eller förmögenhet till följd av dödsfall.

Finsk beskrivning

perintövero

Vero, jota maksetaan omaisuuden siirtyessä omistajalta toiselle kuoleman seurauksena.

Källor

Inga källor

Andra språk

Dåtida finska perintövero