Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Skattebonde.

Finsk beskrivning

verotalollinen, perintötilallinen

Källor

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 315-316.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Se vidare