Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Bondens inlösning av sitt kronohemman genom skatteköp.

Finsk beskrivning

perinnöksiostohinta

Källor

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Dåtida finska perinnöksiostohinta

Synonymer

skattelösning