Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

(Före 1900-talet) ägare av ett lappskattehemman.

Finsk beskrivning

verolappalainen*

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 230.