Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

De inkomster som kronan årligen erhöll genom försäljning av kronojord, som sedan blev betraktad som skattejord.

Finsk beskrivning

perinnöksiostotulot, perintömaan myyntitulot

Kruununtilojen myynnistä perintötiloiksi saadut tulot. Maa oli myynnin jälkeen verollista perintömaata.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 624.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 316 (skatterättsmedel).

Andra språk

Dåtida finska veromaaksilunastamisrahat, verollelunastamisrahat