Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Under perioden 1689–1809 benämning på (krono)skog, under åren 1848–1885 om överloppsskog som avskiljdes vid storskiftet och som endast fick avverkas av bergsverk och bruk. Under svenska tiden erlades en särskild avgift enligt mängden avverkade skogsprodukter. År 1809 fick bruken rätt att skattelösa sina rekognitionsskogar.

Finsk beskrivning

tehtaan käyttöön luovutettu kruununmetsä

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Första delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 247.

Danielsson, Christer (et al.) , Riksarkivets beståndsöversikt. Del 4. Kammararkivet , 8 , Stockholm: Svenska riksarkivet 1995 , 501.

Huhtamies, Mikko , Maan mitta. Maanmittauksen historia Suomessa 1633–2008 , Helsinki: Maanmittauslaitos, Edita 2008 , 236.

Juhlin-Dannfelt, Hermann (red.) , Lantmannens uppslagsbok under medverkan av talrika fackmän , Stockholm: Norstedt 1923 , 926. http://runeberg.org/lantuppsl/

Jutikkala, Eino , Bonden i Finland genom tiderna , Helsingfors: LT 1963 , 402.

Pieni Tietosanakirja I–IV , Helsinki: Otava 1925–1928 , rekognitsionimetsä. http://runeberg.org/pieni/

Andra språk

Dåtida finska tehtaalle määrätty kruunun metsä, rekognitiometsä, rekognitsionimetsä

Synonymer

rekognition på kronans skog