Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Hemman som utstyckades vid avvittring av rekognitionsskog.

Finsk beskrivning

tehtaan metsästä lohkaistu tila

Källor

Juhlin-Dannfelt, Hermann (red.) , Lantmannens uppslagsbok under medverkan av talrika fackmän , Stockholm: Norstedt 1923 , 926. http://runeberg.org/lantuppsl/

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/