Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Avgift som erlades för rätten att använda de kronoskogar som anslagits till stöd för gruvor och bruk.

Finsk beskrivning

metsänkäyttövero

Källor

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 288.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

rekognitionspenningar
rekognitionspänningar
rekognitionsören