Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Erkännande, vederlag, avgift, konkret om handling eller kvitto som bevisar att någon mottagit något, också om handling som bevisar en beviljad förmån, tjänstefullmakt, konstitutorial, kollationsbrev för ämbete eller tjänst och avskedsbrev av Kgl. Maj:t, efter 1810 av senaten eller andra myndigheter. Rekognitionen skulle inlösas mot avgift.

Finsk beskrivning

rekognitio, korvaus, vastike, maksu

kuitti, tosite; valtakirja, viranvahvistuskirja

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 624, 694.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/