Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Skatt på skog som betalades av allmänningar, som låg under bergverk och bruk. Skatten erlades till deras underhåll. Skogsören var också en rekognitionsavgift som gick till statskassan.

Finsk beskrivning

metsä-äyrit*

Metsävero, jota perittiin kaivosten ja ruukkien alaisuuteen kuuluvilta yhteismailta. Kyseessä oli korvausmaksu metsien käytöstä ja tulot menivät valtion kassaan.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 556.

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , 2: 285(rekognitionsavgift).

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/