Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Skogsuppskattning och värdering av skog. Skogstaxatorer som lydde under Forststyrelsen utförde skogstaxering och upprättade skogsindelningsplaner samt värderade skog för statens räkning.

Finsk beskrivning

metsän arvioiminen, metsän inventointi, metsän hinnoittelu

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , III: 136.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 321.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/