Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Förslag på indelning av skogsområde mellan olika ägare eller brukare. Skogstaxatorer upprättade skogsindelningsplaner.

Finsk beskrivning

metsänjakoehdotus

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

skogsindelningsplan