Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Regional nämnd som ansvarade för övervaknings- och rådgivningsuppgifter inom det privata skogsbruket. I och med lagen om enskilda skogar 1928 fick skogsvårdsnämnder i uppgift att bilda organisationer med skogsägare som medlemmar. År 1967 ändrades beteckningen skogsvårdsnämnd till distriktsskogsnämnd.

Finsk beskrivning

metsänhoitolautakunta

Källor

Meristö, Tarja & Pekka Virtanen , Monta tietä hyvään metsään : Tapion 100 vuotta = Många stigar till en bra skog : Tapio 100 år , [Helsinki]: Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio 2007 .

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Andra språk

Inga termer på andra språk