Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Tjänsteman vid Forststyrelsen, med uppgift att övervaka tillämpningen av skogsvård.

Finsk beskrivning

metsänhoidon tarkastaja, metsänhoidontarkastaja

Källor

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1950 .

Tietosanakirja I-XI , Helsinki: Tietosanakirja-osakeyhtiö 1909–1922 , VI: 407. http://runeberg.org/tieto/