Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Kollektiv beteckning på lägre tjänstemän inom skogsstaten och från autonoma tiden forststaten, vilka anställts för att bevaka eller vårda skog inom ett distrikt eller revir. Beteckningen användes också om lägre befattningshavare under jägmästare.

Finsk beskrivning

metsänhoidon virkakunta

alempi metsästyshenkilökunta

Källor

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 320.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Dåtida finska metsäpalvelijat

Synonymer

forstbetjäning
skogs- och jägeribetjäningen