Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Parallellbenämning på Forststyrelsen, då forstförvaltningen 1863 skildes från Överstyrelsen för lantmäteriet och forstväsendet och bildade ett separat centralt ämbetsverk.

Finsk beskrivning

Metsänhoidon ylihallitus

Metsähallituksen rinnakkaisnimitys, kun metsähallinto vuonna 1863 erotettiin Maanmittaus- ja metsänhoidon ylihallituksesta erilliseksi keskusvirastoksi.

Källor

Huhtamies, Mikko , Maan mitta. Maanmittauksen historia Suomessa 1633–2008 , Helsinki: Maanmittauslaitos, Edita 2008 .

Översiktskatalog för Riksarkivet 2 , Helsingfors: Riksarkivet 1966 , 128.