Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Förening grundad 1907, genom en sammanslagning av Metsänystäväin seura och Suomen Metsänhoidonsytävien Seura Tapio. Föreningen hade som mål att främja folkets praktiska kunskaper om skogsskötsel och privatskogsbrukets ställning. Följande år blev alla jordbruks- och ekonomiföreningar, Finska forstföreningen och lantmannagillen medlemmar i Finska Skogsvårdsföreningen Tapio. Åren 1928–1969 verkade föreningen som centralskogssällskap.

Finsk beskrivning

Suomen Metsänhoitoyhdistys Tapio

Källor

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1921.