Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Mord, dråp.

Finsk beskrivning

murha, tappo

Källor

Inga källor

Andra språk

Dåtida finska murha, tappo