Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Den ed, ”manseden”, som en man avlade när han inträdde i tjänst hos en storman. Benämningen hominium förekom både i Sverige och i Danmark.

Finsk beskrivning

uskollisuudenvala (isännälle)

vasallien suorittama vala heidän astuessaan jonkun korkea-arvoisen henkilön palvelukseen

Källor

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , VI: 656.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Se vidare