Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

En ärans man, i sitt leverne oförvitlig. Beteckning eller predikat som hade betydelse bl.a. vid tjänstetillsättningar och vid domstolsförhandlingar i betydelsen rättskapacitet.

Finsk beskrivning

kunnian mies

Nuhteeton ja kunniallinen mies. Ilmaus, jolla oli merkitystä muun muassa virkaa haettaessa sekä oikeuden istunnoissa, kun arvioitiin oikeuskelpoisuutta.

Källor

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 11: 1381. http://runeberg.org/nf/

Andra språk

Latin honestus vir, honeste vixit
Dåtida finska kunnian mies

Synonymer

honeste vixit
honestus vir