Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

För hederns eller ärans skull, utan något vederlag, i kyrkböcker och prästbevis i betydelsen ”hela katekesen”.

Finsk beskrivning

kunnian vuoksi, kunnianosoituksena

Kunnian takia, ilman korvausta. Kirkonkirjoissa ja papintodistuksissa merkityksessä ‘koko katekismus’.

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 72.

Genalogiska samfundet i Finland: Suomen sukututkimusseura. Samling av förkortningar. Lyhenteet, http://www.genealogia.fi/lyhenteita

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 11: 152, 1069. http://runeberg.org/nf/

Solanterä, Lasse-Juhani , Sukututkimussanasto 2, sekä mittoja, lyhenteitä, sairauksia ja kuolinsyitä 2002 , 130.

Andra språk

Latin honoris causa

Synonymer

h. c.