Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Skälig orsak, de nödvändiga förutsättningarna för att villkoren för ett beneficium skulle få ändras. Exempelvis kunde ett kanonikat delas i två tjänster endast om det fanns en skälig orsak.

Finsk beskrivning

riittävä syy, kohtuullinen syy

papin beneficiumin eli palkkaomaisuuden muuttamiseen tarvittava peruste

Källor

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , I: 457.