Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Förändring av villkoren i ett beneficium. Förändringar kunde göras av biskopen i dennes stift. De kunde också vara av olika typer. Ett beneficium kunde delas, två eller flera sammanslås eller införlivas med en kyrklig institution (under vissa omständigheter).

Finsk beskrivning

palkan muuttaminen (kirkollinen), palkan tarkistus

papin palkan taanneen beneficiumin eli maaomaisuuden ja sen tuoton muuttaminen

Källor

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , I: 457.