Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Kyrkorättslig benämning på den intäkt en medeltida kyrklig ämbetsman erhöll ifall själavård inte ingick i hans åligganden.

Finsk beskrivning

ei-sielunhoitajan palkka*

kirkollisoikeudellinen nimitys, jota käytettiin viroista, joihin ei kuulunut sielunhoidollisia tehtäviä

Källor

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , I: 455.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

beneficium simplicia