Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Kyrkorättslig benämning på den intäkt som en medeltida kyrklig ämbetsman erhöll ifall hans tjänst var förenad med själavård.

Finsk beskrivning

sielunhoitajan palkka*

kirkollisoikeudellinen nimitys, jota käytettiin sielunhoidollisia tehtäviä sisältäneen viran palkasta

Källor

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , I: 455.