Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Tjänst inom det ortodoxa kyrkosamfundet från 1940-talet med uppgift att verka som militärpräst bland de ortodoxa inom den finska försvarsmakten. Ersatte benämningen grekisk-katolsk resepredikant för militären.

Finsk beskrivning

puolustuslaitoksen kreikkalais-katolinen sielunhoitaja

Källor

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 .