Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Enhet inom den ortodoxa kyrkan. Under medeltiden bildades sju grekisk-ortodoxa församlingar inom Novgorods del av Karelen. De lydde under ärkebiskopen i Novgorod. Omkring 1500 bestod prästerskapet i församlingarna av en präst, en diakon och den övriga personalen utgjordes av en kyrkvaktare och bagare. Samtliga kyrkor besatt jordegendomar. Inom socknarna hade grundats kapell.

Finsk beskrivning

ortodoksinen seurakunta (Karjalan keskiaika)

Novgorodin Karjalan alueella oli seitsemän ortodoksista seurakuntaa, jotka olivat Novgorodin arkkipiispan alaisia.

Källor

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , V: 407.