Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Inofficiell benämning på den finska ortodoxa kyrkans biskopskonferens.

Finsk beskrivning

piispainkokous

Källor

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 47/1925.