Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Specialenhet vid kyrkostyrelsen som bereder biskopsmötets framställningar och utlåtanden till kyrkomötet och kyrkostyrelsen samt rekommendationer till domkapitlen. Kansliet verkar direkt under kyrkostyrelsens kanslichef. En kanslifunktion förekom redan på 1500-talet, ofta i anslutning till ett pågående biskopsmöte.

Finsk beskrivning

piispainkokouksen kanslia

Kirkkohalituksen erityisyksikkö, joka valmistelee piispainkokouksen esityksiä ja julkilausumia kirkolliskousta varten sekä antaa suosituksia tuomikapituleille.

Källor

Från A till Ö. Ordlista. Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland, http://sakasti.evl.fi/sakasti.nsf/sp?Open&cid=Content8934D

Från A till Ö. Ordlista. Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland, http://sacrista.evl.fi/sacrista.nsf/sp?Open&cid=ContentB9AD2