Förvaltningshistorisk ordbok

Lista över hänvisningar


Från A till Ö. Ordlista. Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland, http://sakasti.evl.fi/sakasti.nsf/sp?Open&cid=Content8934D


B

Specialenhet vid kyrkostyrelsen som bereder biskopsmötets framställningar och utlåtanden till kyrkomötet och kyrkostyrelsen samt rekommendationer till domkapitlen. Kansliet verkar direkt under kyrkostyrelsens kanslichef. En kanslifunktion förekom redan på 1500-talet, ofta i anslutning till ett pågående biskopsmöte.