Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Efter självständigheten den officiella benämningen på den ortodoxa kyrkan i Finland, sedermera Ortodoxa kyrkosamfundet i Finland.

Finsk beskrivning

Suomen kreikkalaiskatolinen kirkko

Suomen ortodoksinen kirkko

Källor

Finlex : Den elektroniska författningssamlingen samt samlingar av uppdaterade och ursprungliga författningar. I. Uppdaterad lagstiftning , Edita Publishing Ab , (religionsfrihetslagen) 10.11.1922/267.

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 1922: nr 80: § 12: 375 .

Svensk uppslagsbok 1-32 , andra omarbetade och utvidgade upplagan , Malmö: Förlagshuset Norden 1947–1955 .

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

Grek-Ryska kyrkan i Finland
Ortodoxa kyrkosamfundet i Finland