Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Officiell benämning på den ortodoxa kyrkan i Finland från år 1918 till år 1953. År 1954 blev den officiella benämningen Det ortodoxa kyrkosamfundet i Finland.

Finsk beskrivning

Suomen kreikkalais-katolinen kirkkokunta

Källor

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 .

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 185/1918, 147/1925.