Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Officiellt epitet från år 1905 till senare hälften av århundradet för den ortodoxa kyrkan i Finland och dess organ liksom för ortodoxa kyrkliga företeelser i Finland. Tidigare under den autonoma tiden användes epitetet ”grekisk-rysk”. Kyrkor som följer ortodoxa riter, ortodox liturgi samt i vissa andra avseenden ansluter sig till den ortodoxa kristenheten men som lyder under den romersk-katolska kyrkan betecknas sedan senare hälften av 1900-talet som grekisk-katolska. Detta gäller även för de unierade (uniater) som 1596 i unionen i Brest erkände påvens överhöghet.

Finsk beskrivning

kreikkalais-katolinen

Källor

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 .

Nordisk familjebok : encyklopedi och konversationslexikon. 22 band , 4., väsentl. omarb. och konc. uppl. , Malmö: Förlagshuset Norden 1951–1955 , 21: spalt 731-732.

Otečestvennaja istorija. Istorija Rosii s drevnejšich vremen do 1917 goda. Enciklopedia 1-3 1995–2000 , 1: 286.

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 61/1905.

Andra språk

Ryska pravoslavnyj

Se vidare