Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Under den autonoma tiden officiellt epitet till år 1905 för den ortodoxa kyrkan i Finland och dess organ liksom för ortodoxa kyrkliga företeelser i Finland.

Finsk beskrivning

kreikkalais-venäläinen

Källor

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 .

Samling av de till efterlefnad gällande Bref, Förklaringar och Föreskrifter, hvilka af Hans Kejserliga Majestät, äfvensom ifrån Expeditionerne i Dess Senat för Stor-Furstendömet Finland blifvit utfärdade uti Justitiae-, Oeconomiae- och Politiae-ärender. 1809–1859 I–VI 1836–1862 , 1840, s. 8.

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 12/1883, 61/1905.