Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Benämning från år 1883 till år 1918 på de distrikt som de ortodoxa församlingarna i Finland var grupperade i och som utgjorde verksamhetsområde för de ortodoxa inspektorerna / kontraktsprostarna.

Finsk beskrivning

rovastikunta

Källor

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 .