Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Benämning på mål som låg under en prosts domsrätt, särskilt före införandet av kyrkolagen 1686. Prostesaker var vanligen fall som togs upp i samband med prostvisitationer.

Finsk beskrivning

rovastijuttu*

Rovastin tuomiovallan alaisuuteen kuulunut oikeusasia.

Källor

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/