Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Byrå i ett prosteri som sedan 1918 administrerar kontraktsprostämbetet under prostens ledning och handlägger de ärenden som rör prosteriets förvaltning. Byrån hette under svenska tiden och autonoma tiden prostexpedition.

Finsk beskrivning

rovastikunnan toimisto*

Källor

Murtorinne, Eino , Finlands kyrkohistoria. Från förtrycksperioden till våra dagar 1900–1990 4 , Skellefteå: Artos 2000 , 197.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

prostebyrå