Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Inom lutherska kyrkan kyrkoherde som förestod en del av ett stift, kallat prosteri eller kontrakt. Prosten, även kallad kontraktsprost, hade uppsikt över förhållandena i prosteriets församlingar genom prostvisitationer och synoder. Från 1700-talet var ”prost” också en hederstitel som tilldelades förtjänt kyrkoherde. Han kallades betitlad domprost om han samtidigt var kyrkoherde i en domkyrkoförsamling. I Gamla Finland förekom båda slagen av prostar.

Finsk beskrivning

rovasti

Luterilaisen kirkon kirkkoherra, joka johti osaa hiippakunnasta ja joka valvoi lääninrovastina rovastikunnan seurakuntia rovastintarkastusten ja synodien kautta. 1700-luvulta lähtien myös kunnia-arvo ansioituneelle kirkkoherralle.

Källor

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1901 .

Frohnert, Pär , Administration i Sverige under Frihetstiden. Administrasjon i Norden på 1700-tallet. Det Nordiska forskningsprojektet centralmakt och lokalsamhälle – beslutsprocess på 1700-talet, publikation 4., s. 185-273 , Oslo: Universitetsförlaget 1985 , 226.

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 . http://runeberg.org/nf/

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 .

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Väänänen, Kyösti , Vanhan Suomen papisto. Pappien lukumäärä, alueellinen ja sosiaalinen koostumus. Matrikkeli, Suomen kirkkohistoriallisen seuran toim. 95 , 95 , Helsinki: Suomen kirkkohistoriallinen seura 1975 , II: 26–27.

Väänänen, Kyösti , Pappissivistys Vanhassa Suomessa (diss.) Helsingin yliopisto , 96 , Helsinki: Suomen kirkkohistoriallinen seura 1975 .

Andra språk

Ryska Probst
Latin curam gerens praepositi, contractus praepositus
Tyska Probst, Propst
Dåtida finska rovasti, provasti, v. 1869 lääninrovasti; rovastin viran hoitaja (kirkkoherranvirka, jonka vakinainen haltija on saanut rovastin arvon)

Synonymer

c.ger.pr.
c.ger.praep.
c.praep.ger
contr.p.
contr.praep.
probst
tjänstförrättande prost (kyrkoherde som blivit utnämnd till prost): c.pr.ger