Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Kontraktsprost som var kyrkoherde i en stadsförsamling eller titulärprost i egen stadsförsamling.

Finsk beskrivning

kaupunginrovasti*

Kaupunkiseurakunnan kirkkoherrana toimiva rovasti.

Källor

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Dåtida finska kaupunginrovasti

Tid

Svenska tiden

1600-tal
1700-tal

1600–1700-tal