Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Adjunkt som stod i anställningsförhållande till en kontraktsprost på grund av dennes höga ålder, stora arbetsbörda eller sjukdom.

Finsk beskrivning

rovastin apulainen

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 199.

Rothstén, F.W. , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1883 . http://www.genealogia.fi/hakem/sanasto/sanastoesi.htm

Andra språk

Latin adjunctus praepositi

Synonymer

adj.pr.
adj.praep.
adj.praepos
adjunctus praepositi
prosts adjunkt