Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Endast i Finland under 1700–1900-talen förekommande beteckning för en kyrkoherdes personliga hjälppräst eller en fastanställd hjälppräst i ett pastorat.

Finsk beskrivning

kirkkoherranapulainen

Källor

Ekman, Arne , Släkten Elers i Loimijoki , 33 , Suomen sukututkimusseura : Genealogiska samfundet i Finland 1962 , 83–91.

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/