Förvaltningshistorisk ordbok

Lista över hänvisningar


Ekman, Arne , Släkten Elers i Loimijoki , 33 , Suomen sukututkimusseura : Genealogiska samfundet i Finland 1962 .


K

Endast i Finland under 1700–1900-talen förekommande beteckning för en kyrkoherdes personliga hjälppräst eller en fastanställd hjälppräst i ett pastorat.