Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Adjunkt i anställningsförhållande till en domprost på grund av dennes höga ålder, stora arbetsbörda eller sjukdom.

Finsk beskrivning

tuomiorovastin apulainen*

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 199, 200.

Andra språk

Latin adjunctus archipræpositi
Dåtida finska tuomiorovastin apulainen

Synonymer

adj.a.praep.
adj.archipr.
adj.archipraep.
adj.archipraepos
adjunctus archipræpositi
æchipr.adj
domprost adjunkt