Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Kyrkoherdes personliga adjunkt eller en fastanställd adjunkt i ett pastorat.

Finsk beskrivning

kirkkoherran apulainen

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 199, 204, 232, 224, 229.

Forsius, Arno , Pappien ruotsinkielisiä ammattinimikkeitä (17.3.2003.) Teoksessa Lääketiedettä, kulttuuria, ihmisiä, kuvauksia historiasta . http://www.saunalahti.fi/arnoldus/papisto.html

Frohnert, Pär , Administration i Sverige under Frihetstiden. Administrasjon i Norden på 1700-tallet. Det Nordiska forskningsprojektet centralmakt och lokalsamhälle – beslutsprocess på 1700-talet, publikation 4., s. 185-273 , Oslo: Universitetsförlaget 1985 , 227.

Ignatius, K. E. F. , Statistisk Handbok för Finland. Under författarens inseende delvis omarbetad av A. G. Fontell , 2 uppl. , Helsingfors: G. W. Edlund 1890 , 238.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 265.

Suomenmaan virkojen ja virastojen nimiä suomeksi. Ehdotellut Aug. Ahlqvist II , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1865 , 231.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Latin adjunctus ministerii, coadjutor pastoris, sacri ministeri adjunctus, ministerii adjunctus
Dåtida finska apulaispappi; papistonapulainen

Synonymer

adj.m.
adj.min.
adj.minist.
adjunctus ministerii
coadjutor pastoris
ministerii adjunctus
S.M.A.
S.M.Adj.
sacri ministeri adjunctus