Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Hederstitel för prästman eller ställföreträdare till ordinarie eller extra ordinarie pastor.

Finsk beskrivning

varapastori

Ansioituneelle pappismiehelle annettu kunniatitteli. Nimikettä käytettiin myös vakinaisen tai ylimääräisen pastorin sijaisesta.

Källor

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 264.

Suomenmaan virkojen ja virastojen nimiä suomeksi. Ehdotellut Aug. Ahlqvist II , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1865 , 229.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Dåtida finska nimipastori; varapastori