Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Officiellt utnämnd adjunkt, i motsats till tillfälligt förordnad eller vikarierande adjunkt. Adjunkten verkade som ordinarie lärares, professors eller lektors biträde vid universitet, högre allmänt läroverk eller motsvarande läroanstalt.

Finsk beskrivning

virallinen apulainen, apulainen viran puolesta

Källor

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 2.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/