Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Ordinarie lärare vid fem- och treklassiga högre läroverk, motsvarande kollega i trivialskolor och pedagogier. Enligt skolstaterna fanns 1729 tre kolleger vid Åbo katedralskola.

Finsk beskrivning

adjunkti

opettaja useampiluokkaisissa ylemmän tason oppilaitoksissa, kuten katedraalikoulussa

Källor

Henel, Andreas Jochim , von , Det Anno 1729 florerande Swerige, eller Fullkommelig Beskrifning Om den mycket kloka och högst-berömmeligste Regereingens Författning, Inrätt ning occh Beskaffenhet uti Riket , Leipzig: Zunkel 1730 , 261.

Lindroth, Sten , Svensk lärdomshistoria. Stormaktstiden , Stockholm: Norstedt 1997 , 67.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

adjunktlägare