Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Benämning på kontraktsprost över ett större område under 1500-talet och förra delen av 1600-talet. Landsprostar fanns bl.a. på Åland från 1583. De presiderade över prostting och förrättade regelbundna visitationer i prosteriets församlingar.

Finsk beskrivning

maarovasti

Suuremman alueen rovasti 1500–1600-luvuilla.

Källor

Lempiäinen, Pentti , Piispan- ja rovastintarkastukset Suomessa ennen isovihaa , 73 , Helsinki: Suomen kirkkohistoriallinen seura 1967 , 281–282.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/