Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Under svenska tiden tjänsteman som arbetade i polisiära uppgifter på landsbygden, även kallad landsprofoss eller häradsprofoss. Från autonoma tiden förekom landsgevaldiger närmast i betydelsen fångvaktare som ansvarade för fångtransporter. I Gamla Finland 1744–1783 var landsgevaldiger en tjänsteman vid provinsförvaltningarna med samma uppgifter.

Finsk beskrivning

lääninkivalteri, maaseutukonstaapeli

Ruotsin vallan aikana virkamies, joka työskenteli poliisitehtävissä maaseudulla, toiselta nimeltään lääninpiiskuri eli kihlakunnanprofossi. Autonomisella ajalla esiintyy lähinnä vanginvartijana, joka vastasi vankikuljetuksista. Vanhassa Suomessa 1744–1783 maakivalteri toimi samoissa tehtävissä provinssihallinnossa.

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 219.

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Tredje delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 1020.

Engelhardt, Nikolai Henrik , Die Beschreibung des Russisch Käyserlichen Gouvernements von Wiburg (1767) , 8 , Helsinki: Suomen historiallinen seura 1973 , 88.

Länsräkenskaperna, Gamla Finland i Riksarkivet (enskild volym: FRA + nr) , 9968.

Peterson, Claes , Peter the Great’s Administrative and Judicial Reforms. Swedish Antecedents and the Process of Reception , Stockholm: Nordiska bokhandeln (distr.) 1979 , 249.

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 .

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 1884 (resereglemente): nr 16: 15 .

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Sörndal, Olof , Den svenska länsstyrelsen. Uppkomst, organisation och allmänna maktställning. (Diss.) 1937 , 69.

Andra språk

Tyska Landgewaldiger
Dåtida finska maakivalteri, lääninkivalteri
Ryska zemskij gevaldiger (1744)

Synonymer

landsprofoss